ae
Argentina
ar
Bosnia Herzegovina
ba
Bulgaria
bg
Brasil
br
Chile
cl
China
cn
Czech Republic
cz
Germany
de
Denmark
dk
Estonia
ee
Spain
es
Finland
fi
France
fr
Greece
gr
Croatia
hr
Hungary
hu
Indonesia
id
Israel
il
Iran
ir
Italy
it
Japan
jp
Korea South
kr
Lithuania
lt
Latvia
lv
Mexico
mx
Malaysia
my
Netherlands
nl
Norway
no
Philippines
ph
Poland
pl
Portugal
pt
Romania
ro
Serbia
rs
Russian Federation
ru
Sweden
se
Slovenia
si
Slovakia
sk
Thailand
th
Turkey
tr
Ukraine
ua
International
us
Vietnam
vn

travian-reports.net Vietnam

Chuyển đối - Báo cáo trận chiến Travian

Vào trang báo cáo trận chiến của bạn, sau đó ấn Ctrl+A (select all), Ctrl+C (copy), sau đó đặt con trỏ chuột vào khung soạn thảo dưới đây và ấn Ctrl+V (paste)

Nếu bạn không muốn hiển thị tên của người chơi, đánh dấu vào lựa chọn "Giấu tên".

Sau đó, click vào "Lưu báo cáo".

Giấu tên
Giấu Tấn Công Giấu Phòng Thủ
Phiên bản

made by arshia & zloty , about page , Travian Games is a holder of all images.